Březen 2010

22.3-28.3

29. března 2010 v 21:05 | -ßarulík- |  ←Návštěvnost→
Navstevnost za minuly tyden (22.3. 2010 - 28.3. 2010) je:
Pondeli: 3
Utery: 3
Streda: 8
Ctvrtek: 7
Patek: 8
Sobota: 0
Nedele: 13

Celkem: 42

15.3-21.3

24. března 2010 v 12:53 | -ßarulík- |  ←Návštěvnost→
Navstevnost za minuly tyden (15.3. 2010 - 21.3. 2010) je:
Pondeli: 19
Utery: 6
Streda: 4
Ctvrtek: 3
Patek: 6
Sobota: 7
Nedele: 12

Celkem: 57

magorka :D

20. března 2010 v 23:00 | -ßarulík- |  ←mé fotky→


fotky 17

15. března 2010 v 21:42 | -ßarulík- |  ←mé fotky→

Testík :P

15. března 2010 v 12:26 | -ßarulík- |  ←keci→

Výsledek studentského testu volby povolání

Datum vypracování testu: 15.3.2010 v 12:22
Test volby povolání
Barbora Hošková

VHODNÉ PROFESE

 • Stavební technik
 • Fyzik
 • Geofyzik
 • Vědecký pracovník
 • Lékař
 • Biolog
 • Chemik
 • IT pracovník
 • Technik
 • Astronom
 • Meteorolog
 • Laborant
 • Programátor
 • Informatik
 • Lesnictví
 • Elektrotechnik
 • Geograf
 • Geolog
 • Inspektor životního prostředí
 • Konstruktér
 • Projektant
 • Strojař
 • Zemědělský inženýr
 • Farmaceut
 • Bytový architekt
 • Agronom
 • Biochemik
 • Vědec
 • Veterinář
 • Zoolog

GRAF

IRA
RIASEC
RIASEC
232652-1-7
RIASEC
RRealistický, zručný
IInvestigativní, vědecko-výzkumný
AUmělecký
SSociální, společenský
EPodnikavý
CKonvenční, uspořádaný
Službu proškoly.cz provozuje

DATABOX s.r.o.IČ: 25446185
1.máje 59, 460 01 Liberec 1DIČ: CZ25446185

Testy byly vytvořeny ve spolupráci
s Dětskou Mensou ČR a Centrem nadání o.s.

O TESTU

Dotazník/test, je založen na teorii RIASEC, kterou v šedesátých letech 20. století vymyslel americký psycholog John L. Holland. Tento název je složeninou šesti písmen, která odpovídají šesti základním typům osobností ve vztahu k jejich zájmům a preferovaným zaměstnáním či pracovním činnostem. Pro zajímavost ještě uvádíme, že Hollandův model je dnes základem většiny profesních dotazníků založených na zájmové orientaci, byl přeložen do 25 jazyků a vyzkoušelo si jej v některé obdobě přes 22 miliónů lidí na celém světě.
Výsledkem testu je kód složený z jednotlivých zájmových oblastí RIASEC. Jak jsme si již řekli, každé písmeno reprezentuje jeden ze šesti osobnostních typů, které představují oblasti zájmů jedinců ve směru k výběru jejich budoucího profesního zaměření. Výsledný kód pravděpodobně obsahuje dvě nebo tři písmena. Může se však stát, že vyhraněný typ osobnosti má kód pouze jednopísmenný.

VLASTNOSTI

I - Investigativní, vědecko-výzkumný

První písmeno v kombinaci značí nejvyšší stupeň zájmu - tedy oblast, ve které jsou nejsilnější preference. Tato oblast zájmů bude pravděpodobně ta stabilnější, dle které se volí další studium či kvalifikace.
Jde o osobu se zájmem o proces a průběh dějů. Tato osoba vyniká v přírodních vědách - fyzika, přírodověda, ale také v matematice. Dobře a rychle řeší logické úkoly, pracuje systematicky, vidí logické vazby mezi příklady a úlohami. Zná příčinu a následek. Hodně čte, zajímá se o encyklopedickou i odbornou literaturu, zajímá jí výzkum a statistické zpracování výsledků. Umí uchopit problém a vyřešit jej, na druhé straně umí i vymyslet problém, který je možné řešit. Baví jí práce na projektech, kde není předem známo jen jediné řešení. Může být samotář, rád pracovat v tichosti v laboratoři.Nebaví jej příliš živá společnost, nemusí trávit hodně času s lidmi. Nerad řeší stereotypní sady stejných úkolů, nerad se učí např. vyjmenovaná slova, násobilku - věci, které mají systém založený na jiných než logických vazbách.

R - Realistický, zručný

Druhé písmeno kombinace znamená podpůrnou volbu. Může sloužit také jako alternativa k první volbě, která z důvodu malých příležitostí nebo náročných kritérií pro její dosažení zůstává nenaplněna. Je dobré tuto oblast dále rozvíjet.
Jde o osobu s technickým-konstrukčním nadáním. Tato osoba dobře pracuje v geometrii, dobře kreslí tvary, chápe pojetí prostoru a plochy, dobře se v tomto prostoru orientuje, ale i v prostoru map a okolí. Bude asi dobrý v zeměpise a technických předmětech. Také může jít o osobu velmi zručnou, která dobře pracuje s náčiním, umí rozmontovat a složit předměty, rychle chápe, jak dané věci fungují. Rozumí systémům a schematům, umí nakreslit plánek fungování věcí a předmětů. Nebaví je malovat umělecká díla, nemusí nutně být středem pozornosti. Nemají rádi práci s nejasným zadáním. Neumí dobře upravit místnost, uklidit. Nebude asi dobrý v humanitních předmětech, může si špatně pamatovat čísla, data, větší množství probírané látky.

A - Umělecký

Třetí písmeno většinou znamená oblast zájmů, která doplňuje a dokresluje předchozí dva typy, může ale zůstat jen v oblasti volného času a koníčků. Může jít o činnosti, které má testovaný velmi rád, ale ví, že není realistické se jim profesně věnovat nebo nenachází dostatek příležitostí je realizovat. Může jít také o oblast, kterou sám nepraktikuje, ale např. jí obdivuje u svých známých či přátel. Tato volba se navíc může časem změnit, např. prohodit s druhou volbou nebo může po delším čase z kombinace zcela vypadnout.
Jde o osobu, kterou učitelé zpravidla jednoduše poznají. Má umělecké sklony, dobře kreslí, je tvořivá, napadají jí neobvyklá zpracování předložených úkolů. Např. nakreslit předlohu zpracuje s invencí, použije netradiční barvy. Tyto osoby bývají i pohybově nadané, dobře drží rovnováhu, umí se pohybovat s ladností, zajímá je divadlo, umění, kultura. Ve spojení s technickým talentem mohou např. navrhovat počítačovou grafiku nebo pracovat jako architekti. Ve spojení s pohybovým nadáním mohou být i dobří sportovci. Hraje na hudební nástroje, má cit pro melodii a rytmus. Miluje pestrost, rozmanitost, dává přednost fantazii před předem danou formou. Na formě zpracování mu velmi záleží, může být i detailista. Umí vnímat více aspektů najednou a skloubit je dohromady. Dokáže netradičně propojit známá fakta či produkty.Nebaví jej nejspíš technické úkoly nebo přírodní vědy, naopak vyniká v humanitních oborech. Nerad řeší úkoly s jasným zadáním např. v matematice. Nemá rád svazující pravidla a jednotvárnost. Nemusí se dobře podřizovat obecným konvencím

8.3-14.3

15. března 2010 v 7:09 | -ßarulík- |  ←Návštěvnost→

Navstevnost za minuly tyden (8.3. 2010 - 14.3. 2010) je:
Pondeli: 6
Utery: 5
Streda: 7
Ctvrtek: 8
Patek: 17
Sobota: 6
Nedele: 2

Celkem: 51

fotky 16

12. března 2010 v 15:06 | -ßarulík- |  ←mé fotky→

třicátý

11. března 2010 v 7:09 | -ßarulík- |  ←mé desingy→1.3-7.3

8. března 2010 v 7:14 | -ßarulík- |  ←Návštěvnost→
Navstevnost za minuly tyden (1.3. 2010 - 7.3. 2010) je:
Pondeli: 6
Utery: 10
Streda: 4
Ctvrtek: 6
Patek: 7
Sobota: 8
Nedele: 5

Celkem: 46

22.2-28.2

1. března 2010 v 6:57 | -ßarulík- |  ←Návštěvnost→

Navstevnost za minuly tyden (22.2. 2010 - 28.2. 2010) je:
Pondeli: 5
Utery: 7
Streda: 6
Ctvrtek: 7
Patek: 10
Sobota: 6
Nedele: 9

Celkem: 50